Strojový park

Strojový park
Continental Stanley Stella

Potisk triček

... a dalšího reklamního textilu se u OP TIGER realizuje několika různými metodami. Zde je stručný popis jejich vlivu na životní prostředí a způsobů, jakými se OP TIGER tento vliv snaží zmírňovat:

1. Potisk triček klasickým plastisolem (přímý sítotisk či transfer)

Plastisol je barva, která se k potisku triček používá nejčastěji (odpovídá normám EU). Problém nastává, když tiskárna nemá vyřešený systém filtrace odpadních vod a vypouští vodu z vymývání sít rovnou do kanalizace. OP TIGER používá k čištění sít sice velmi nákladný, nicméně také velmi šetrný stroj Inkmaster od firmy Inpro, který umožňuje důslednou filtraci odpadních vod - škodlivé chemikálie se zadržují v barelech, které se potom odvážejí k profesionální likvidaci. Dalším prohřeškem tiskáren bývá odstraňování větších vrstev barvy ze sít a těrek strojů starými hadry, které se poté vyhodí do běžného odpadu. OP TIGER shromažďuje tento kontaminovaný materiál do barelů a pravidelně ho nechává profesionálně čistit (MEWA), přičemž takto ošetřené textilie se dají znovu použít ke stejnému účelu – tedy recyklovat.

2. Potisk triček bezftalátovým plastisolem

Co je jeho výhodou je jasné - neobsahuje ftaláty. Jeho nevýhodou je 1,5 - 2 x vyšší cena oproti klasickému plastisolu, což mnoho klientů odradí. Svým zákazníkům tuto možnost i přesto nabízíme a držíme proto skladem několik základních barevných odstínů.

3. Potisk triček vodní barvou

Co do chemického složení jde o barvy, které se v odpadních vodách rozkládají lépe a jsou tedy v tomto ohledu vůči životnímu prostředí méně škodlivé než plastisol. Protože se však každé balení vodní barvy po otevření musí buď vypotřebovat celé najednou nebo rovnou vyhodit, a také zasušování potisku trvá déle, čímž se do atmosféry vypustí více skleníkových plynů, považují odborníci dopady této metody na životní prostředí za minimálně stejné jako potisk triček plastisolem. Jde tedy spíš o názor a o možnost volby než o skutečné rozdíly v environmentálním vlivu. Uživatelskou výhodou vodních barev je jemná struktura potisku, přes který se dá dokonce žehlit! Vodní barva je tradičně skvělá na bílý podklad, horších výsledků se dosahuje při tisku na barevná trička. Léta zkušeností nás naučila jak s vodní barvou zacházet tak, aby byl co nejlepší, požadavek na tisk vodní barvou je však i přesto nutné s námi předem konzultovat.

4. Potisk triček digitální metodou

Digitální tisk provádíme pigmentovými barvami na vodní bázi, výsledky jsou skvělé jak na bílá tak na barevná trička a tisk splňuje podmínky certifikát Ökotex 100 (testuje obsah látek škodlivých pro člověka i pro přírodu, kopii certifikátu lze na požádání zaslat e-mailem). Potisk naší digitální metodou je ekologičtější než u jiných metod a přitom výborně kryje. Digitální metodou se zatím tiskne spíše v menším množství, zato umožňuje plnobarevný potisk na bílý i barevný podklad již od 1 trička!

Strojní výšivka

OP TIGER nabízí ve svém portfoliu služeb i technologii strojního vyšívání. Díky absenci jakýchkoli chemikálií a také díky faktu, že výšivka vydrží na tričku i ostatních textiliích bezkonkurenčně nejdelší dobu, jde samozřejmě o environmentálně nejpřijatelnější metodu, je však nutné počítat s vyšší cenou a respektovat určité technologické limity výšivky.

Biotričko

V roce 2006 uvedl OP TIGER jako jedna z prvních společností na český reklamní trh trička z biobavlny. V následujících letech jsme potom v Česku začali s distribucí světově unikátní kolekce klimaticky neutrálních triček, mikin, polokošilí a tašek. Tato kolekce dodnes nemá konkurenci nejen co se týče environmentální progresivnosti, ale i v nízkých cenách. Více se lze dočíst na samostatně vytvořené www.biotricko.cz.

Recyklace, třídění odpadu

Ve snaze o udržitelnější výrobní procesy OP TIGER dále díky vlastní osvitové jednotce zodpovědně recykluje a nechává profesionálně likvidovat použité fotochemikálie. Recyklujeme také zbytky filmů.
Kromě toho, že podle zákona třídíme průmyslový odpad, také vedeme naše zaměstnance k tomu, aby stejně zodpovědně třídili osobní odpad.

OP TIGER recykluje textilní odpad (stará či špatně potištěná trika atd) – textilní odpad se využívá ve výrobě a poté profesionálně recykluje či likviduje. Trička s potiskem i bez potisku, která jsou již pro obchod nevyužitelná, mohou leckdy posloužit k dobročinným účelům. Část „textilního odpadu“ tedy také „recyklujeme“ v rámci našich dárcovských aktivit.

Sociální odpovědnost

OP TIGER nakupuje kancelářské potřeby od společnosti KAMPI Office, českého výrobce se statutem chráněné dílny.

OP TIGER zaměstnává i osoby znevýhodněné na trhu práce (např. osoby nad 50 či pod 25 let věku, osoby se zdravotním postižením a osoby jiné než české národnosti).

OP TIGER je sweatshop free = naši zaměstnanci pracují v podmínkách, které jsou ve státech EU obecně považovány za etické. Kromě toho svým zaměstnancům poskytujeme sociální zázemí nad rámec zákonných povinností – stravenky, vzdělávací programy, odpočinkovou místnost a další výhody.

OP TIGER věnuje každoročně značné úsilí dobročinným aktivitám.

OP TIGER šíří osvětu v rámci českého (nejen) tiskařského a textilního odvětví. Publikujeme články o tom, jak se věci dají dělat lépe a snažíme se tak být inspirací nejen naším zákazníkům, ale i konkurenci.
Účastníme se řady projektů na podporu zeleného podnikání a udržitelného života, a snažíme se být v kontaktu s lidmi a organizacemi, které nám svými aktivitami nastavují zrcadlo a ukazují, kde máme rezervy. (Greenpeace CZ, Greenpeace SK, Hnutí duha, Automat, Pro-bio liga, Velká výzva, Ekofarmy, Asistence, Klub Afázie, atd)

Chceme dělat víc

Z uvedených příkladů snad vyplývá, že OP TIGER bere svoji společenskou odpovědnost vážně. Protože se ale vždycky dá dělat ještě něco navíc, budeme vděčni za Vaše rady a připomínky k potisku triček, k ekologii i sociálním inovacím: optiger@optiger.cz